Psy rasowe na Psiaki.net

Polityka prywatności serwisu

Serwis szanuje dane osobowe swoich użytkowników. Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma INFEO Marta Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze nip: 739-344-44-81, działająca na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.

Dane osobowe

 1. Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zapytania.
 2. Dane te są przechowywane u dostawcy klienta pocztowego i mogą zostać usunięte na wniosek użytkownika.
 3. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.

Kwestie techniczne

 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.). Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych i technicznych. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć gromadzenie i przetwarzanie danych przez wymienione narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub zmianę ustawień przeglądarki.
 3. Serwis stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Cookies zawierają unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań należy skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.